Overzicht

In het kort

 

Met ingang van 19 november 2020 is D'n Bond weer geopend van 9.00 u tot 22.00 uur.
U bent dus weer van harte welkom, echter onder voorwaarden zoals vastgesteld door de overheid. Dat betekent het volgende.
* Binnenkomst alleen op reservering.
* Registreren bij binnenkomst en alleen als u geen corona gerelateerde klachten
  heeft.bent u welkom.
* Het dragen van een mondkapje is verplicht.
* De horeca is gesloten.
* Er mag niet gezongen worden.
* U dient de geldende hygiëneregels in acht te nemen en 1,5 m afstand te houden.

Wij hopen u weer te mogen begroeten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Pierre van Keulen       GSM :  06-81076646;      e-mail : p.keulen3@chello.nl

 

 

Laatste mededelingen m.b.t. Corona richtlijnen:

Als gevolg van de richtlijnen die maandagavond 28 september jl. door de overheid bekend zijn gemaakt, informeren we jullie als volgt. 

1. Alle vaste huurders dienen minimaal 24 uur van tevoren aan de beheerder van D'n Bond te laten weten of ze komen en aan te geven met hoeveel personen ze aanwezig zullen zijn. 

2. Tevens is het zo dat vanaf 21.00 uur niemand meer wordt binnengelaten bij D'n Bond en dat vanaf 22.00 uur de Bond "leeg" moet zijn, d.w.z. dat er dan geen personen meer aanwezig mogen zijn.

 

Coronaplan Protocol Dorpscentrum D’n Bond 

Protocol om in het kader van de 1,5  meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen.

 1. Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne worden in acht genomen en zichtbaar gemaakt op relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke ruimten zoals zalen, kamers en toiletten.

    Aandachtspunten:

  • Was vaker je handen
  • Nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts: blijf thuis
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Hang jassen niet over de kapstok maar over de stoel die je gebruikt
  • Maak regelmatig alle raakvlakken zoals deurkrukken en trapleuningen schoon
  • Maximaal 1 persoon in de toiletruimte
  • Handgel e.d., tissues en afvalbakken zijn aanwezig op diverse plekken in de ruimtes

 2. Aanvullende beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes en handschoenen zijn aanwezig voor de medewerkers.

 3. Er wordt voldoende afstand geborgd tussen medewerkers en bezoekers middels afbakening door linten en/of stickerlijnen op de vloer.

 4. Er wordt zoveel mogelijk met pin betaald.

 5. Bezoeker dienen 1,5 m afstand houden. Bereken hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn uitgaande van 20 personen per 100 m².

 6. Er is voortdurend aandacht voor het gedrag van de bezoekers en leveranciers en we spreken mensen er op aan. We zien toe op strikte handhaving van dit protocol.

 7. Met pijlen en andere markeringen zijn de looproutes aangegeven.

 8. Huurders zijn mede verantwoordelik voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden daarop aan. Laat huurders dit protocol tekenen dat ze op de hoogte zijn van de geldende richtlijnen.

 9. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur van D’n Bond is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en verenigingen    daarop aanspreken als daar aanleiding voor is.

 

Vakantiesluiting:

Kerstvakantie     nadere info volgt