Overzicht

In het kort

Update n.a.v. de versoepelingen die zijn aangekondigd per 25 sept. a.s.

Het corona toegangsbewijs is vanaf 25 september a.s. op veel plekken en locaties verplicht, echter de buurt/gemeenschapshuizen zijn gevrijwaard van de verplichting om controle uit te oefenen.

Voor de gebruikers van D’n Bond is geen controle vereist, ook niet als ze tijdens hun aanwezigheid in D’n Bond gebruik maken van de horeca. 

Daarbij blijft uiteraard gelden : respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte.

Veel dank voor uw medewerking!

Bestuur D'n Bond