Overzicht

In het kort

 

Laatste mededeling 8 juni 2021
 
Tot onsgrote genoegen is D'n Bond weer open, uiteraard conform de RIVM-richtlijnen.
We zien u graag weer verschijnen!
 
Zomervakantie D'n Bond : 2 t/m 29 augustus 2021
 
 

Coronaplan Protocol Dorpscentrum D’n Bond 

Protocol om in het kader van de 1,5  meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen.

 1. Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne worden in acht genomen en zichtbaar gemaakt op relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke ruimten zoals zalen, kamers en toiletten.

    Aandachtspunten:

  • Was vaker je handen
  • Nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts: blijf thuis
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Hang jassen niet over de kapstok maar over de stoel die je gebruikt
  • Maak regelmatig alle raakvlakken zoals deurkrukken en trapleuningen schoon
  • Maximaal 1 persoon in de toiletruimte
  • Handgel e.d., tissues en afvalbakken zijn aanwezig op diverse plekken in de ruimtes

 2. Aanvullende beschermingsmaatregelen zoals mondkapjes en handschoenen zijn aanwezig voor de medewerkers.

 3. Er wordt voldoende afstand geborgd tussen medewerkers en bezoekers middels afbakening door linten en/of stickerlijnen op de vloer.

 4. Er wordt zoveel mogelijk met pin betaald.

 5. Bezoeker dienen 1,5 m afstand houden. Bereken hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn uitgaande van 20 personen per 100 m².

 6. Er is voortdurend aandacht voor het gedrag van de bezoekers en leveranciers en we spreken mensen er op aan. We zien toe op strikte handhaving van dit protocol.

 7. Met pijlen en andere markeringen zijn de looproutes aangegeven.

 8. Huurders zijn mede verantwoordelik voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden daarop aan. Laat huurders dit protocol tekenen dat ze op de hoogte zijn van de geldende richtlijnen.

 9. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur van D’n Bond is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en verenigingen    daarop aanspreken als daar aanleiding voor is.