Dorpshuis in Veldhoven-dorp

Huishoudelijk reglement

Huisregels

 art.1: De ruimten in het dorpshuis dienen op de eerste plaats gebruikt te worden voor niet-commerciële doeleinden.

art.2: De ruimten worden door de stichting per dagdeel verhuurd volgens een vooraf afgesproken huurprijs.

art.3: Vaste jaarlijkse huurafspraken gelden niet tijdens algemene christelijke feestdagen, nationale feestdagen en  vakantieperioden.

art.4: Bij de huurafspraak dient de huurder aan de verhuurder vooraf duidelijk op te geven het aanvangsuur, het sluitingsuur, de aard van de voorgenomen activiteiten en een indicatie van het bezoekersaantal.

art.5: Annulering van een gemaakte afspraak is mogelijk zonder financiële gevolgen, als huurder en verhuurder beiden akkoord zijn met de annulering.

art.6: Onderverhuur is niet toegestaan.

art.7: Huurprijzen voor vaste gebruikers worden elk jaar opnieuw vastgesteld op het eind van het seizoen.

art.8: De huurprijzen zijn erop gebaseerd dat elke huurder zelf de gehuurde ruimte gereed maakt voor gebruik en na elk gebruik weer terugbrengt in de oorspronkelijke staat. Meubilair gehaald uit andere ruimten wordt op de juiste plaats teruggezet. Het gebruik van eigen materiaal wordt te bestemder plaatse opgeborgen of weer meegenomen.

art.9: Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- of drinkwaren in d'n Bond te gebruiken, te bereiden of voor commerciële doeleinden te verkopen. Ook frituren, gourmetten, steengrillen e.d. is beslist niet toegestaan.

art.10: Huurder is financieel aansprakelijk voor alle schade aan gebouw of inventaris die ontstaat tijdens en ten gevolge van het gebruik van de gehuurde ruimte.

art.11: Verhuurder is niet aansprakelijk voor - door  welke oorzaak  ook  veroorzaakte - schade aan en vermissing van eigendommen van huurders, welke in het gebouw zijn opgeslagen. Echter na inlevering van de inventarislijst zijn deze eigendommen via Stichting Dorpscentrum Veldhoven verzekerd.

art.12: Huurder heeft toestemming nodig van de verhuurder  voor:

a. bediening van technische apparatuur in de gehuurde ruimte.

b. aansluiting van meegebrachte elektrische apparatuur in de gehuurde ruimte. Extra energiekosten worden in rekening gebracht.

art.13: a. De huurder dient te zorgen voor de eventueel nodige vergunningen voor de activiteiten.

          b. De huurder betaalt de aan de vergunningen verbonden leges en rechten.

art.14: Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om dienstruimten of aan anderen verhuurde ruimten te betreden.

art.15: Zonder toestemming van de verhuurder  mag geen reclame worden aangebracht in, op, aan of rondom  het dorpshuis.

art.16: Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan schilderijen e.d. van de muur te halen, noch lampen te verhangen etc..

art. 17: Daartoe vanuit het bestuur van Stichting Dorpscentrum Veldhoven gemachtigde personen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimten.

art.18: Voor het vragen van entreegelden voor de gehuurde ruimten moet toestemming worden gevraagd aan de verhuurder.

art.19: Inzake dit reglement wordt de verhuurder vertegenwoordigd door de beheerder of zijn vervanger.

art.20: In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Veldhoven.