Dorpshuis in Veldhoven-dorp

Contact en informatie

Meer info

Wilt u meer informatie over de vele mogelijkheden in d'n Bond neem dan gerust contact op met de beheerder

Erik Bolder, tel. 0650488485

E-mail adres : erikbolder2@gmail.com

of met de voorzitter

Gerard de Wilt, tel. 040-2535205 / 0621851608

Voor aanvullingen, wijzigingen of vragen  m.b.t. deze website stuur een e-mailbericht naar

                   Laatst bijgewerkt op 16 mei 2023

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, vervormd, of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende copyright eigenaar.